Elektronisk tilbud/avtalebehandling for helseforetakene

Portalen hvor LIS legger ut tilbudsdataene med oppdaterte statistikktall og hvor produktinformasjonen er systematisert per ATC kode og leverandør.

Her vurderer/evaluerer Helseforetakene tilbudene, registrerer antatt behov, registrerer valgene av avtaleproduktene og legger inn begrunnelsene for valgene.

Pålogging med brukernavn og passord samt verifisering av pålogging via sms.

Opplasting av produktinformasjon og signering av avtaler for leverandørene og helseforetakene

Portalen hvor leverandørene skal laste opp produktinformasjon for hver anbudskonkurranse og elektronisk signere avtalene som er inngått.

Helseforetakene har kun tilgang til avtalesignering i denne portalen.

Pålogging med brukernavn og passord samt verifisering av pålogging via sms.